Make your own free website on Tripod.com

Geri Ana Sayfa yukarı İleri

RELATIVITY.jpg (87178 bytes)

Relativity (1953)

Taş Basması

İlk bakışta resmi seyreden, birbirine benzeyen yüzsüz figürlerle dolu merdiven boşluğu ile karşılaşmaktadır. Her bir figürün bu mekandaki durumu oldukça açık bir şekilde görülmektedir. ancak perspektif ve optik karmaşa ile yapılan oyun, izleyici tüm resim hakkında bir görüş elde etmeye çabaladığı zaman başlamaktadır. Resme bakan kişi figürlerin birbirleri ile yakın bir iilşki içerisinde tasvir edilmiş olmalarona  rağmen, ortak bir perspektiften yoksun olduklarının farkına varıldığında çelişkiye düşmektedir: mesela bir yüzey, bir figür için tavanı oluştururken, aynı yüzey bir diğeri için tabandır.

 

Bütün M.C. Escher Çizimleri ©Cordon Art B.V.- Baam- Hollanda. Bütün hakları saklıdır. İzin alınarak kullanılmıştır.
All M.C. Escher works ©Cordon Art B.V.- Baam- Netherlands. All rights reserved. Used by permission